23 pułk artylerii


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Komitet Fundatorów Sztandaru 23pa

W imieniu żołnierzy, pracowników wojska oraz własnym pragnę Państwa poinformować, że z początkiem roku podjęto działania zmierzające do nadania 23 Śląskiemu Pułkowi Artylerii nowego sztandaru. Obecnie pułk dziedziczy sztandar rozformowanej 23 Śląskiej Brygady Artylerii. Zgodę na ufundowanie sztandaru wyraził Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.  Sztandar zostanie ufundowany przez społeczeństwo ziemi bolesławieckiej i zgorzeleckiej.

Z satysfakcją pragnę poinformować, że godność Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru, przyjął Prezydent Bolesławca – Pan Piotr Roman.

W skład Komitetu weszli także: Rafał Gronicz - Burmistrz Miasta Zgorzelec, płk rez. Jan Biały - pierwszy dowódca 23 Śląskiej Brygady Artylerii, płk SG Marek Woszczatyński - Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, st. chor. szt. rez. Bogdan Fiałkowski - Wiceprezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej COMMANDO, Laura Słocka – Przydróżna - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcacyh i Zawodowych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Bolesławcu, Jan Czyczerski – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich, Szymon Karolak – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu.

 

Ufundowanie sztandaru dla 23. Śląskiego Pułku Artylerii będzie szczególnym wyróżnieniem moralnym i wyrazem zaufania oraz szacunku, jakim darzą żołnierzy przełożeni, społeczeństwo, władze wojewódzkie i samorządowe regionu, w którym pełnimy służbę.

 

Sztandar zostanie wykonany zgodnie z Ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o Znakach Sił Zbrojnych RP z dnia 19 lutego 1993 roku. Umieszczone na nim znaki będą ukazywały związek jednostki z tradycjami oraz miastem w którym obecnie stacjonuje pułk.

 

OPIS I WIZUALIZACJA SZTANDARU

 

OPIS STRONY GŁÓWNEJ PŁATA SZTANDARU

 

Projekt strony głównej płata sztandaru jest zgodny z art. 14 Ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 34 z 1993 r., poz.154). Płat sztandaru ma wymiary 75 x 75 cm i jest wykonany z białej tkaniny z wszytym centralnie krzyżem kawalerskim z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są zgodne z barwami Rzeczypospolitej Polskiej. Prawy bok sztandaru wszyty jest w białą skórę, która przymocowana jest do drzewca 7 gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata. Pozostałe boki sztandaru obszyte są złotą frędzlą o długości 5 cm. Na płacie sztandaru, pośrodku krzyża kawalerskiego w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Wewnątrz wieńca umieszczony jest wizerunek Orła Białego, ustalony Ustawą Sejmu RP z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 10 z 1990 r. poz.60). Głowa zwrócona jest do drzewca. Orzeł haftowany jest srebrnym szychem a korona, dziób i szpony złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, haftowane są złotym szychem wieńce wawrzynu, a w nich numer 23. Śląskiego Pułku Artylerii „23”.

 

OPIS STRONY ODWROTNEJ PŁATA SZTANDARU

Na stronie odwrotnej płata sztandaru, wykonanej z identycznego materiału jak strona główna znajduje się pośrodku krzyża kawalerskiego złoty wieniec z liści laurowych. W środku wieńca umieszczony jest w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata na białych polach umieszczone są cztery złote wieńce wawrzynu, takie jak na stronie głównej. W wieńcach umieszczone zostały następujące symbole:

1. W wieńcu górnym przy drzewcu sztandaru umieszczony jest herb Będzina. Wzór oraz opis herbu określony jest w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Będzina.

2. W lewym górnym wieńcu umieszczony został herb Kołobrzegu. Wzór oraz opis herbu określony jest w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/497/13 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 9 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg.

3. W wieńcu lewym dolnym umieszczony został herb Zgorzelca. Wzór oraz opis herbu określony jest w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 64/03 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Zgorzelec.

4. W wieńcu dolnym przy drzewcu sztandaru umieszczony został herb Bolesławca. Wzór oraz opis herbu określony jest w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/215/2012 Rady Miasta w Bolesławiec z dnia 31 października 2012 roku w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec.

Umieszczone w wieńcach narożnych symbole podkreślają związek jednostki z jej historycznym rodowodem, tradycjami i miejscem stacjonowania oraz więzi ze społeczeństwem tych miast. Umieszczone w wieńcach narożnych symbole podkreślają związek jednostki z jej historycznym rodowodem, tradycjami i miejscem stacjonowania oraz więzi ze społeczeństwem ziemi dolnośląskiej, fundującej sztandar.

Z początkiem lutego rozpoczęła się zbiórka środków na wykonanie sztandaru.

 

W imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru, zwracamy się z apelem o wpłaty na ten szczytny cel    (Sztandar stanowił będzie najważniejszy symbol 23 Śląskiego Pułku Artylerii) do jednostek organizacyjnych, instytucji, firm i organizacji pozarządowych oraz mieszkańców ziemi bolesławieckiej i zgorzeleckiej . Wszyscy sponsorzy zostaną wpisani do księgi pamiątkowej, a cegiełki z ich personaliami zostaną umieszczone na Sali Tradycji 23 Śląskiego Pułku Artylerii.

Termin wręczenia Sztandaru zostanie ustalony po zakończeniu procedur formalnych związanych z Jego nadaniem.

 

Wpłat można dokonywać na konto:

 Numer konta: PKO BP O\Bolesławiec 05 1020 2137 0000 9702 0061 0576

 
 Z dopiskiem „Darowizna – sztandar dla 23 Pułku Artylerii”

 

Dotychczas darowiznę na Sztandar przekazali:

1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna               -  6000 zł.

2. JELCZ Sp. z. o. o..                                                                                  -  5000 zł.

3. Urząd Miasta Zgorzelec                                                                          -   2500 zł.

4. Urząd Miasta Bolesławiec                                                                       -   2000 zł.

5. Zebranie Oficerów 23pa                                                                         -  2000 zł.

6. Zebranie Podoficerów 23pa                                                                    -  2000 zł.

7. Zebranie Szeregowych 23pa                                                                   -  2000 zł.

8. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Bolesławcu               -  2000 zł.

9. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.w Bolesławcu                 -  2000 zł.

10. Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej COMMANDO       - 1500 zł.

11. Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów                          -  1000 zł.

12. Bolesławiecki Oddział Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów                -  1000 zł.

13. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu          - 1000 zł.

14. Zakłady Ceramiczne Bolesławiec sp.z.o.o.                                              - 1000 zł.

15. Urząd Miasta Chojnów                                                                          - 1000 zł.

16. Starostwo Polkowickie                                                                           - 1000 zł.

17. Nina i Grzegorz Potrzuscy                                                                       -  600 zł.

18. gen. bryg. w.st.spocz Antoni Skibiński                                                     -  500 zł.

19. płk Zenon Wiśniewski                                                                            -  500 zł.

20. Zakład Energetyki Cieplnej w Bolesławcu                                           -  400 zł.

21. Karolina i Marek Gawura                                                                        -  300 zł.

22. Barbara i Antoni Brzozowscy                                                                   -  200 zł.

23. ks. Przemysław Tur                                                                               -  200 zł.

24. Paulina i Piotr Domaradzcy                                                                    -  160 zł.

25. mjr rez. Krzysztof Gruchaj                                                                      -  150 zł.

26. mjr rez Leszek Szostek                                                                         -  100 zł.

27. kpt. rez. Teodor Migret                                                                          -  100 zł.

28. Roksana Fabiańska-Owczarz, Mieczysław Owczarz                                                      -  100 zł.

29. mjr rez. Leszek Marek                                                                                                   -  100 zł.

30. st.chor.szt.rez. Marek Jabłoński                                                                                    -  100 zł.

31. Irena Rewers, Beata Rejczak                                                                                     -    40 zł.

 

 
Dziękując za dotychczasową życzliwość okazywaną artylerzystom 23 pułku artylerii liczę na Państwa przychylność i wsparcie.

 

    DOWÓDCA

 23 ŚLĄSKIEGO PUŁKU ARTYLERII

 

płk Grzegorz POTRZUSKI
 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

23 pułk artylerii
Al. Wojska Polskiego
59-700 Bolesławiec
tel. 261646600
fax. 261646655
23spa.rzecznik@wp.mil.pl

    
  • BIP