23 pułk artylerii


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Spotkanie bolesławieckiego oddziału SPArt.

6 lutego 2020 roku bolesławiecki oddział Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów przeprowadził spotkanie noworoczne, w ramach którego odbyło się zebranie sprawozdawcze oddziału za 2019 rok.

 

Członkowie zostali zapoznani z realizacją zadań w minionym roku oraz sprawozdaniem komisji rewizyjnej i po przeprowadzonej dyskusji  zebranie udzieliło absolutorium zarządowi. Następnie sekretarz zarządu zapoznał członków z Planem Działania  Oddziału na 2020r.  

Przedstawiając działalność za miniony rok prezes oddziału  podziękował za duży wysiłek członkom zaangażowanym w przygotowanie VII Spotkania Artyleryjskiego w Bolesławcu w dniach 27 - 28 czerwca 2019 roku, w tym dowódcy 23 pułku artylerii płk Grzegorzowi Potrzuskiemu . Słowa uznania i podziękowania zostały skierowane również do zaproszonych gości: Prezydenta Miasta Bolesławiec pana Piotra Romana i  Wiceprezesa Zarządu PCK pana Adama Fornala honorując ich dyplomem i odznaką Stowarzyszenia.

Podobne wyrazy wdzięczności zostały przygotowane dla Prezesa Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka pana Jana Cołokidzi i Wójta gminy Gromadka pana Dariusza Pawliszczy.

Honorowym gościem spotkania był najstarszy artylerzysta Garnizonu Bolesławiec pan płk Ignacy Kwik, który został uhonorowany okolicznościowym dyplomem z okazji 93 rocznicy urodzin. Ponadto z okazji 70 rocznicy urodzin list gratulacyjny otrzymał  kol. Ryszard Krzos. Szczególne podziękowania i gratulacje otrzymał kol. Remigiusz Kwieciński związku z mianowaniem na stopień majoraw formie okolicznościowego ryngrafu i listu gratulacyjnego.

Przedstawiając zamierzenia przyszłoroczne szczególna  uwaga została zwrócona na sprawozdawczo - wyborcze zebranie delegatów w Toruniu, majowe spotkanie artyleryjskie oraz Centralne Obchody Święta WRiA. Zamierzenia własne będą realizowane zgodnie z przyjętym planem i każdorazowo koordynowane na posiedzeniach zarządu.

Część oficjalna została zakończona wyznaczeniem zasadniczych celów na 2020 roku. W dalszej części członkowie SPArt. i zaproszeni goście uczestniczyli w  noworocznym spotkaniu artyleryjskim.

Tekst: płk rez. Henryk Harkot.
Zdjęcia: mjr Remigiusz Kwieciński

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

23 pułk artylerii
Al. Wojska Polskiego
59-700 Bolesławiec
tel. 261646600
fax. 261646655
23spa.rzecznik@wp.mil.pl

    
  • BIP