23 pułk artylerii


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

 

RYS HISTORYCZNY 23 ŚLASKIEGO PUŁKU ARTYLERII

 

23 Śląski Pułk Artylerii stacjonuje w garnizonie Bolesławiec i wchodzi w skład 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Pułk został sformowany na podstawie Decyzji Ministra obrony Narodowej z 14 lutego 2011 roku oraz Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie reorganizacji jednostek artylerii Wojsk Lądowych. W wyniku przeformowania 23 Śląskiej Brygady Artylerii, z początkiem 2012 roku, jednostka rozpoczęła działalność szkoleniową w nowych strukturach organizacyjnych. Historię i powstanie pułku zapoczątkowało przyjęcie obowiązków przez dowódcę, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2011 roku. Na bolesławieckim rynku pułkownik Andrzej Lorenc przyjął obowiązki dowódcy 23 Śląskiego Pułku Artylerii i sztandar przeformowywanej 23 Śląskiej Brygady Artylerii od dowódcy brygady, pułkownika Jarosława Kraszewskiego.

 

W pierwszym roku swojego funkcjonowania pułk został poddany szeregu kontrolom prowadzonym przez przełożonych wszystkich szczebli i uczestniczył w wielu ważnych przedsięwzięciach szkoleniowych.

Równoległe logistyka pułku i pion głównego księgowego, realizowały przekazanie gospodarki materiałowo-finansowej do 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie.
W 2008 roku, pułk skierował zwarty pododdział (XXX zmianę PKW UNDOF) w rejon misji na Bliskim Wschodzie. W kolejnych latach, Grupy Wsparcia Ogniowego w IV, VI i X zmianie PKW Afganistan. Dwukrotnie pułk wydzielał żołnierzy na potrzeby szkolenia   (NTM-A) do Zespołu Specjalistów ds. Szkolenia Artylerii w ramach IX i XI zmiany PKW Afganistan. Podczas XXVIII zmiany PKW KFOR Kosowo (2013) również trzon kontyngentu stanowili artylerzyści z Bolesławca. Po raz pierwszy w historii tej misji, dowódca kontyngentu, był zarazem Zastępcą Dowódcy Międzynarodowej  Grupy Bojowej „Wschód”
Za wzorowe wyniki szkoleniowe pułk dwukrotnie został wyróżniony dyplomem uznania przez  Dowódcę Wojsk Lądowych w 2012 i 2013 roku.

 3 maja 2011  roku, podczas centralnych uroczystości w Warszawie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w ramach wyróżnienia, dowódca jednostki odebrał z rąk Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego flagę państwową.  W tym samym roku jednostka otrzymała także  statuetkę Lex et Patria z rąk Komendanta Głównego ŻW dla najbardziej praworządnej jednostki SZ RP.

 23 pułk artylerii już trzykrotnie, wspólnie ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej COMMANDO, był organizatorem dorocznych Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Obronnych klas o profilu wojskowym oraz żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. W dziedzinie edukacji obronnej  młodzieży, współpracy ze szkołami oraz upowszechniania wiedzy z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego, pułk dwukrotnie otrzymał wyróżnienie z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, podczas II i III Ogólnopolskiego Forum Szkół w Krakowie.

 Osiągnięciami szkoleniowymi mogą się także pochwalić poszczególne pododdziały pułku. Były one wyróżniane tytułem honorowym Wzorowy Pododdział Wojsk Lądowych. 1das trzykrotnie (2004, 2005, i 2006), a 3dar dwukrotnie (2002 i 2013). W 2013 roku Grupa Rozpoznawcza pułku zajęła I miejsce w zawodach rozgrywanych wśród jednostek artyleryjskich Wojsk Lądowych, a przedstawiciel pułku został II wicemistrzem ognia artyleryjskiego Wojsk Lądowych. 

 Pułk od lat ściśle współpracuje z władzami samorządowymi Bolesławca, Zgorzelca, Jeleniej Góry, Lwówka Śląskiego oraz licznymi organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. Wspólnie organizuje i uczestniczy w wielu uroczystościach patriotyczno-religijnych jak i kulturalnych na terenie garnizonu. W dotychczasowej działalności na wyróżnienie zasługuje bardzo dobrze układająca się współpraca ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”. Stowarzyszenie ze swej strony wspiera pułk w organizacji  dużych uroczystości wojskowych o zasięgu lokalnym.  Wspólnie organizowane są przedsięwzięcia mające na celu kształtowanie patriotycznych postaw u młodzieży szkolnej oraz popularyzowanie tradycji  wojskowych ze szczególnym uwzględnieniem byłych i obecnych jednostek garnizonu bolesławieckiego.

 W okresie swojego funkcjonowania, pułk wielokrotnie brał udział w szkoleniach poligonowych i ćwiczeniach z wojskami połączonymi ze strzelaniem amunicją bojową. Żołnierze pułku wykazali się wysokim kunsztem podczas szkoleń poligonowych na OSP  WL, udowadniając wysoki poziom wyszkolenia ogniowego i taktycznego, czego efektem były wysokie oceny podczas kontroli na szczeblu Wojsk Lądowych i 11LDKPanc.

 

 

 

TRADYCJE

Na podstawie Decyzji nr 495/MON Ministra Obrony Narodowej  z dnia 20 grudnia 2011 roku, w prawie przyjęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanej 23 ŚBA oraz nadania nazwy wyróżniającej i stanowienia dorocznego Święta 23 pa, z dniem 1 stycznia 2012 roku 23 pułk artylerii:

1. przejął i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:

214 Wielkopolskiego Ochotniczego Pułku Artylerii Polowej (1920-1921),
23 Pułku Artylerii Lekkiej 23 Śląskiej Dywizji Piechoty (1921-1939),
23 Kołobrzeskiego Pułku Artylerii Lekkiej 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty(1944-1957),
23 Kołobrzeskiego Dywizjonu Artylerii Armat (1957-1984), 
23 Śląskiej Brygady Artylerii (1984-2011);

2. przejął sztandar rozformowanej 23 Śląskiej Brygady Artylerii;

3. przyjął wyróżniającą nazwę „Śląski”;

Decyzja ustanowiła doroczne święto 23 pułku artylerii w dniu 18 marca.

 

 

 

Na podstawie Decyzji  nr 32/MON z dnia 14.02.2003 roku 1 dywizjon artylerii samobieżnej dziedziczy i kultywuje tradycje:

10 Kaniowskiego Pułku Artylerii (1918-1939);
10 Pułku Artylerii Ciężkiej (1920-1939);
Formacji Artylerii III Powstania Śląskiego (1921);
10 Pułku Artylerii Ciężkiej II Korpusu Polskiego (1942-1946);
10 Śląskiego Pułku Artylerii Mieszanej (1994-1998). 

 

Na podstawie Decyzji nr 500/MON z dn. 1.12.2006 roku 3 dywizjon artylerii rakietowej dziedziczy i  kultywuje tradycje:

5 Kompani Pozycyjnej Artylerii Pieszej (1831);
5 Pułku Artylerii Ciężkiej (1918-1939 i 1943-1944);
5 Pomorskiej Brygady Artylerii Ciężkiej (1944-1945).
5 Brygady Artylerii Armat

   

 

SYMBOLIKA

 

SZTANDAR

     

 ODZNAKA PAMIĄTKOWA

23 ŚLĄSKIEGO PUŁKU ARTYLERII

 

Odznaka oparta na nośniku w kształcie krzyża o wymiarach 40 x 40 mm, nałożonego na skrzyżowane lufy armatnie. Ramiona krzyża pokryto emalią w kolorze zielonym i czarnym z czerwonym pasem w środku. Dobór  kolorów odznaki nawiązuje do barw artylerii okresu międzywojennego. Dzięki temu że w składzie brygady występowały pododdziały artylerii mniejszych kalibrów, brygada uważa się za kontynuatorkę artylerii lekkiej. Jednak dzięki istnieniu pododdziałów dysponujących działami większych kalibrów, brygada uzyskała prawo do używania także symboliki artylerii ciężkiej. Dzięki temu na każdym z ramion krzyża podzielonym w „słup” na trzy części, widnieją trzy barwy: zielona, czerwona i czarna. Na ramionach krzyża widnieje  napis 23 ŚPA. W środku krzyża nałożona jest tarcza herbowa, na której znajduje się herb Bolesławca. Odznaka ma kolor srebrny i jest emaliowana.  Sposób przymocowania -  gwintowany z nakrętką.

 

 

OZNAKA ROZPOZNAWCZA

23 ŚLĄSKIEGO PUŁKU ARTYLERII

 

 

Oznaka rozpoznawcza ma kształt koła o średnicy 7 cm. Wersja na mundur wyjściowy przedstawia w centralnej części skrzyżowaną lufę armatnią i rakietę, ponieważ na uzbrojeniu pułku występuje sprzęt rakietowy i artyleryjski, na beżowym tle.  W górnej części oznaki wpisana cyfra „23” (czcionka Book Antiqua), oznaczająca numer pułku. W miejscu skrzyżowania luf – herb Bolesławca – miejsce stacjonowania pułku, osadzone na fladze w kolorach zielono-czerwono-czarnym – barwach pułku. Cyfra, rakieta i lufa armatnia w kolorze srebrnym. Obwódka w kolorze czarnym. Oznaka na mundur polowy analogicznie, jak odznaka na mundur wyjściowy, ma kształt koła o średnicy 7 cm i takie same symbole. Zmianie ulega tylko kolorystyka - jest ona w barwach mniej jaskrawych (low visibility). Oznaka otoczona jest czarną obwódką. Oznaka jest wyszywana metodą mechaniczną.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

23 pułk artylerii
Al. Wojska Polskiego
59-700 Bolesławiec
tel. 261646600
fax. 261646655
23spa.rzecznik@wp.mil.pl

    
  • BIP